Schulen und Kontakte

Übersicht der Schulsozialarbeit Regionalteam Süd

Teamleitung Sabrina Besser 0163/ 83 83 520 leitungschulsozialarbeit@perspektiv-erfurt.de
GS 25

„Astrid Lindgren“

Christiane Topp

Dennis Hartlep

0176/ 154 343 37

0176/ 154 343 86

c.topp@perspektiv-erfurt.de

d.hartlep@perspektiv-erfurt.de

GS 34

„Am Wiesenhügel“

Rebecca Hasselbach

Andre Bohne

0176/ 154 343 39

0176/ 154 343 84

r.hasselbach@perpektiv-erfurt.de

a.bohne@perspektiv-erfurt.de

RS 08

„Friedrich Ebert“

Dana Moc 0176/ 154 343 46 d.moc@perspektiv-erfurt.de
TGS 1

„Friedrich Schiller“

Birgit Lumme 0176/ 154 343 48 b.lumme@perspektiv-erfurt.de
TGS 4

„Am Großen Herrenberg“

Julia Fritzsch

Kai Kemmerzehl

0176/ 154 343 52

0176/ 154 343 53

j.fritzsch@perspektiv-erfurt.de

k.kemmerzehl@perspektiv-erfurt.de

TGS 9 Leonie Matthes

Marcus Freier

0176/ 154 343 42

0176/ 154 343 80

l.matthes@perspektiv-erfurt.de

m.freier@perspektiv-erfurt.de

KGS

„Am Schwemmbach“

Ute Hofmann

Igor Böhm

0176/ 154 343 54

0176/ 154 343 55

u.hofmann@perspektiv-erfurt.de

i.boehm@perspektiv-erfurt.de

Übersicht der Schulsozialarbeit Regionalteam Nord

Teamleitung Sabrina Besser 0163/ 83 83 520 leitungschulsozialarbeit@perspektiv-erfurt.de
TGS 10

Sekundarbereich

Claudia Stöckigt

Jan Haasler

0176/ 154 343 43

0176/ 154 343 44

c.stoeckigt@perspektiv-erfurt.de

j.haasler@perspektiv-erfurt.de

RS 23

„An der Geraaue“

Aileen Schäfer

Jana Nörtemann

0176/ 154 343 47

0176/ 154 343 87

a.schaefer@perspektiv-erfurt.de

j.noertemann@perspektiv-erfurt.de

TGS 2

„Am Roten Berg“ – Sekundarbereich

Sandra Schild 0176/ 154 343 49 s.schild@perspektiv-erfurt.de
TGS 2

„Roter Berg“ -Primarbereich

Maria Krieger 0176/ 154 343 34 m.krieger@perspektiv-erfurt.de
TGS 8

„Otto – Lilienthal“

Claudia Stade

Dorothee Galleck

0176/ 154 343 31

0176/ 154 343 85

c.stade@perspektiv-erfurt.de

d.galleck@perspektiv-erfurt.de

Förderzentrum 1

„Schule am Andreasried“

Aline Leipert 0176/ 154 343 35 a.leipert@perspektiv-erfurt.de
TGS 10

„Berliner Platz“

Primarbereich

Sandra Bolze

Jennifer Engelmann

0176/ 154 343 38

0176/ 154 343 81

s.bolze@perspektiv-erfurt.de

j.engelmann@perspektiv-erfurt.de

Übersicht der Schulsozialarbeit Regionalteam Mitte

Teamleitung Sabrina Besser 0163/ 83 83 520 leitungschulsozialarbeit@perspektiv-erfurt.de
GS 1

„Johannesschule“

Laura Iffland

Anja Andre

0176/ 154 343 30

0176/ 154 343 83

l.iffland@perspektiv-erfurt.de

a.andre@perspektiv-erfurt.de

GS 6

„Bechsteinschule“

Annemarie ten Napel 0176/ 154 343 32 a.tennapel@perspektiv-erfurt.de
GS 7

„Moritzschule“

Anne-Kathrin Standhardt 0176/ 154 343 33 a.standhardt@perspektiv-erfurt.de
GS 23

„Am Johannesplatz“

Nathali Ney-Lohaus 0176/ 154 343 36 n.ney-lohaus@perspektiv-erfurt.de
RS 01

„Thomas Mann“

Susanne Hanke

Jonathan Lerche

0176/ 154 343 40

0176/ 154 343 41

s.hanke@perspektiv-erfurt.de

j.lerche@perspektiv-erfurt.de

RS 07

„Ullrich von Hutten“

Kristin Langheinrich

Magdalena Rubach

0176/ 154 343 45

0176/ 154 343 82

k.langheinrich@perspektiv-erfurt.de

m.rubach@perspektiv-erfurt.de

TGS 3

„Jenaplanschule Erfurt“

Damaris Walter

Stephanie Krautwurst

0176/ 154 343 50

0176/ 154 343 51

d.walter@perspektiv-erfurt.de

s.ramdohr@perspektiv-erfurt.de

IGS Lars Weise 0176/ 154 343 56 l.weise@perspektiv-erfurt.de

Bewerbungen für ein Praktikum bitte an:

Julia Fritzsch, stellv. Teamleitung
j.fritzsch@perspektiv-erfurt.de
0176/ 154 343 52